پ. فروردین 10ام, 1402

الحاق بندهای [ماده های] (7) ، (8) و (9) به آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی [آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس]

الحاق بندهای (7) ، (8) و (9) به آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس
مصوب 1389,10,05با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 20/10/1396)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/ 10 /1389 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متون زیر به عنوان بندهای (7)، (8) و (9)، به آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 212095/ ت44512هـ مورخ 22 /9/ 1389 الحاق می شوند:
ماده 7 – علاوه بر مبالغ مذکور در این دستورالعمل، پرداخت مبالغی تحت عناوین اضافه کار، حسن انجام کار، پاداش پایان سال، پاداشهای موردی، حق بیمه و غیره با تشخیص رییس مرکز بلامانع می باشد.
ماده 8 – هر نوع حق الوکاله، حق المشاوره و عناوین مشابه به صورت موردی یا در پرونده ها و دعاوی خاص یا خدمات معین فقط بر اساس تشخیص و تأیید رییس مرکز به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی قابل پرداخت می باشد.
ماده 9 – مرکز مکلف است ظرف سه ماه کلیه پرداختها را با مبانی موضوع این آیین نامه تطبیق دهد. در صورت کاهش مبالغ قراردادها و موافقتنامه های منعقد شده قبل از ابلاغ این آیین نامه با کارکنان و مشاورین، پرداخت مابه التفاوت مجاز است.
تبصره – مبالغ مرقوم در جداول مندرج در این آیین نامه تا میزان پنجاه درصد در هر مورد به تشخیص رییس مرکز قابل افزایش می باشد.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها