پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح مواد 5 و6 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27 / 9 / 1389 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد. تبصره (4‏) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدران .ذی صلاح به عنوان حسابدار .رسمی – مصوب 1373 – و با رعایت تصویب نامه 164082/ت 372هـ مورخ 10 / 10 / 1386 تصویب نمودند:
‏مواد (5) (6) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح، موضوع تصویب نامه شماره 740/ت27129 ک مورخ 10 / 1 / 1387 به شرح زیر اصلاح می شوند:

– ‏عبارت زیر به انتهای. تبصره (5) ماده (5‏) الحاق می شود:
‏چنانحه در بعضی از نقاط کشور، انتخاب حسابدار رسمی امکان پذیر نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از سایر حسابرسان بند (3‏) ماده (97‏) قانون مالیاتهای. مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید.

– ‏در جزء (ب) تبصره (1‏) ماده (6) واژه “(دبیر)” پس از عبارت “نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور” الحاق و عبارت “اکثریت اعضا” جایگزین عبارت “کلیه اعضا” می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 9 / 12 / 1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها