چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی [آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس]

هیئت وزیران درجلسه مورخ 21 /9 /1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره 2118 /102 مورخ 23 /9 /1388 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس
مصوب 1389,09,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– مرکز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری.

ب– اشخاص حقیقی ایرانی: اتباع ایرانی مقیم ایران یا خارج از کشور به ویژه اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای دولتی، فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهها و نیروهای کارشناس مراکز علمی و اجرایی که می توانند خدمات مفید و ارزنده ای را ارایه نمایند. استفاده از خدمات این افراد به صورت مأموریت از سایر دستگاهها، انعقاد قرارداد یا توافق نامه همکاری امکان پذیر می باشد.

پ – اشخاص حقیقی خارجی: اتباع خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور که از تخصص و صلاحیت لازم برخوردار بوده و مغرض به اهداف و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته نشده باشند و با ابراز تمایل، خدمات تخصصی خویش را در اختیار مرکز قرار می دهند.

ت– اشخاص حقوقی ایرانی: مراکز، مؤسسات و دارالوکاله هایی که مطابق قوانین ایران تابعیت ایرانی داشته و با توجه به تخصص، تبحر و تعهد نسبت به نظام و عدم احراز قصد سوء علیه منافع جمهوری اسلامی ایران می توان از خدمات تخصصی ایشان در داخل و خارج از کشور استفاده کرد.

ث– اشخاص حقوقی خارجی: مراکز، مؤسسات و دارالوکاله هایی که تابعیت ایرانی نداشته و از صلاحیت های علمی و تخصصی لازم برخوردار بوده و از افراد مغرض به منافع دولت و ملت ایران نبوده و با جلب اعتماد و احترام متقابل می توان از خدمات تخصصی ایشان در امور مربوط استفاده نمود.

ج– مأموریت ثابت: مأموریتهای بیش از نود روز که مأمور باید با حضور در محل مأموریت، تکالیف خویش را انجام دهد.

چ– مأموریت غیرثابت (موقت)‏: مأموریتهای تا نود روز که مأمور باید علاوه بر وظایف اصلی و سازمانی خویش، تکالیفی را ظرف مدت مقرر انجام دهد.

ح– حق الزحمه: مبلغی که بر اساس توافقنامه با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی در مقابل ارایه صورتحساب کارکرد یا بر اساس ساعت کار پرداخت می شود.

خ– فوق العاده اشتغال خارج از کشور: مبلغی که علاوه بر حقوق ریالی به صورت ارزی و ملاک روزانه یا ماهیانه به مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت که به خارج از کشور مأمور می شوند، پرداخت می شود.

د– حقوق (دستمزد): مبلغی که بر اساس قرارداد با اشخاص ایرانی یا خارجی در برابر استفاده از خدمات وی به صورت تمام وقت و مقطوع پرداخت می گردد.

ذ– فوق العاده روزانه مأموریت: مبلغی که علاوه بر حقوق به صورت ارزی به همکارانی که به خارج از کشور مأمور می شوند به صورت مقطوع پرداخت می شود و شامل هزینه هتل، غذا و سایر هزینه ها می باشد.

ماده 2– میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت که به عنوان مأموریت ثابت به خارج از کشور اعزام می شوند، براساس جدول زیر خواهد بود:


ردیف

پست مورد تصدی

همطرازی

فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماهیانه (به یورو)

1

نماینده رابط دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری – مدیر شعبه – مدیر مالی و اداری شعب خارج از کشور

رایزن درجه 1

4800

2

معاونان، مشاوران و کارشناسان ارشد

رایزن درجه 2

4500

3

کارشناسان

دبیر اول

4000

4

کارمندان / سایر کارکنان

کارمند دفتر

2500

ماده 3– میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت بر حسب ساعت به شرح جدول زیر
(ارقام به ریال)


مدرک تحصیلی مرتبط

بدون سابقه
دوره شش ماهه

با سابقه مرتبط
کمتر از پنج سال

با سابقه مرتبط
کمتر از ده سال

با سابقه مرتبط
کمتر از
پانزده سال

با سابقه مرتبط
کمتر از بیست سال

با سابقه بیش از بیست سال

لیسانس

000 /120

000/ 140

000 /160

000/ 180

000 /200

000 /250

فوق لیسانس

000/ 130

000/ 150

000/ 170

000/ 190

000 /210

000 /300

دکترا

000/ 150

000/ 170

000/ 190

000 /200

000 /230

000 /350

تبصره 1– ارقام مذکور در جدول حداکثر تا سقف (150) ساعت در ماه قابل پرداخت است.

تبصره 2– از سال 1397 جداول پرداختی می‌تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخیص رییس مرکز افزایش یابد.

ماده 4– اشخاص حقیقی ایرانی در خارج از کشور به دو صورت تمام وقت (قراردادی) و پاره وقت (توافقنامه ای) با مرکز همکاری می نمایند. میزان حداکثر پرداختی به این اشخاص با توجه به نوع و مدت خدمت بر اساس جدولهای زیر خواهد بود: جدول شماره (1) تمام وقت (قراردادی)
(ارقام به یورو)


نوع خدمت

کارمندی/ دفتری و غیره

کارشناسی

کارشناس ارشد

رییس گروه و عناوین مشابه

مدیران (میانی)

معاون شعبه یا معاون نماینده رابط

رییس شعبه و نماینده رابط و معاون مرکز در خارج از کشور

مدرک تحصیلی

تا دیپلم

1600لیسانس

2100

2600

2900

3200

3500

3800

4100

فوق لیسانس


2900

3100

3600

2900

4100

4600

دکترا


3100

3600

3900

4100

4300

4900

جدول شماره (2‏) نیمه وقت (توافقنامه ای یا حق الزحمه ای)
(ارقام به یورو)


پرداختی (بر اساس ساعت)

نوع خدمت

بدون سابقه

سابقه مرتبط کمتر از (5) سال

سابقه مرتبط کمتر از (10) سال

سابقه مرتبط کمتر از (15) سال

سابقه مرتبط کمتر از (20) سال

سابقه مرتبط کمتر از (25) سال

سابقه مرتبط بیش از (25) سال

مدرک تحصیلی مرتبط

تا دیپلم

کارمندی /دفتری و غیره

15

18

22

24

26

30

35

لیسانس

کارشناسی و مشاوره

16

19

24

27

29

33

38

فوق لیسانس

کارشناسی و مشاوره

17

20

25

30

34

38

43

دکترا

مشاوره و کارشناسی

18

23

27

32

38

40

45

تبصره 1– مبالغ مندرج در جدول شماره (1‏) به ازای هر پنج سال سابقه کار در مرکز یا شعب آن به میزان یکصد یورو و در صورت دارا بودن افراد تحت سرپرستی بابت هر فرد تحت عائله مبلغ سی یورو در هر مورد طبق نظر رییس مرکز قابل افزایش است.

تبصره 2 ‏– همطرازی عناوین خدمتی بر اساس جدول موضوع ماده (2‏) خواهد بود.

تبصره 3 – تعیین ساعات همکاری (موضوع جدول شماره (2)) بر اساس نوع خدمت، شرایط خاص پرونده، نیاز و تشخیص مرکز و توافقی خواهد بود که با اشخاص صورت می گیرد.

ماده 5– میزان پرداختی به اشخاص حقوقی خارجی جهت بهره گیری از خدمات تخصصی ایشان بر اساس موضوع پرونده، عرف محل، کشور مورد نظر، نوع دعوا، سختی کار، فوریت و مانند آن تعیین می گردد که به تشخیص رییس مرکز قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 6– میزان پرداختی به اشخاص حقوقی ایرانی بر اساس نوع خدمت و مدت آن بنا به نظر رییس مرکز تعیین می شود.

ماده 7 (الحاقی 05/10/1389)– علاوه بر مبالغ مذکور در این دستورالعمل، پرداخت مبالغی تحت عناوین اضافه کار، حسن انجام کار، پاداش پایان سال، پاداشهای موردی، حق بیمه و غیره با تشخیص رییس مرکز بلامانع می باشد.

ماده 8 (الحاقی 05/10/1389)– هر نوع حق الوکاله، حق المشاوره و عناوین مشابه به صورت موردی یا در پرونده ها و دعاوی خاص یا خدمات معین فقط بر اساس تشخیص و تأیید رییس مرکز به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی قابل پرداخت می باشد.

ماده 9 (الحاقی 05/10/1389)– مرکز مکلف است ظرف سه ماه کلیه پرداختها را با مبانی موضوع این آیین نامه تطبیق دهد. در صورت کاهش مبالغ قراردادها و موافقتنامه های منعقد شده قبل از ابلاغ این آیین نامه با کارکنان و مشاورین، پرداخت مابه التفاوت مجاز است.

تبصره (الحاقی 05/10/1389)– مبالغ مرقوم در جداول مندرج در این آیین نامه تا میزان پنجاه درصد در هر مورد به تشخیص رییس مرکز قابل افزایش می باشد.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها