س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه شورای عالی سینما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی

آیین‌نامه «شورای عالی سینما»مصوب 1389,11,12

شورای عالی سینما در دومین جلسه مورخ 12 / 11 / 1389 آیین‌نامه «شورای عالی سینما» را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1ـ «شورای عالی سینما» متشکل از نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، براساس تصویب‌نامه شماره 163934 / 45175 مورخ 24 / 7 / 1389 هیئت وزیران، به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مرجع سینمای کشور تشکیل می‌گردد.

ماده 2ـ اهداف مورد انتظار از تشکیل «شورای عالی سینما» عبارت است از:

الف ـ اعمال سیاست‌های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط در چهارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی

ب ـ مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما

پ ـ پیشرفت همه‌جانبه کمی و کیفی توانمندی‌های ملی در عرصه سینما

ت ـ پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران

ث ـ تقویت مؤلفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی ـ ایرانی

ج ـ رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما

چ ـ حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی

ح ـ ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین‌المللی

خ ـ گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما و پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات مخاطبان

د ـ افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین، موضوعات و سوژه‌های ارزشمند

ذ ـ تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش سینمایی در کشور متناسب با رویکردها و جهت‌گیری‌های پیشرفت سینما در ایران اسلامی

ر ـ شنـاسایی و پرورش استعـدادهای جدید و تربیـت نیروهـای متخـصص و متـعهد به ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور

ماده 3ـ وظایف « شورای عالی سینما» عبارت است از:

الف ـ تصویب سیاست‌های کلان سینمای ایران

ب ـ تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما

پ ـ تصویب برنامه‌های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی

ت ـ تصویب شیوه‌های حمایت از توسعه شهرک‌ها، پردیس‌ها و فضاهای سینمایی

ث ـ ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تأمین کالاها، خدمات و فعالیت‌های سینمایی

ج ـ تصویب طرح‌های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم

چ ـ پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع ذی‌ربط

ح ـ اتخاذ راه‌کارهای مناسب و اصلاح زیرساخت‌ها به منظور بهبود شیوه‌های آموزش و تربیت سینماگران متعهد

خ ـ تصویب برنامه‌های حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و دستیابی به فناوری‌های روز در حوزه صنعت سینما

ماده 4ـ جلسات «شورای عالی سینما» با حضور رییس یا نایب رییس و حداقل دوسوم اعضا رسمیـت‌یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تأیید رییس‌جمهور اتخاذ می‌گردد.

ماده 5 ـ تصمیمات «شورای عالی سینما» با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، پس از تأیید رییس‌جمهور، توسط رییس جلسه شورای عالی ابلاغ گردیده و حسب مورد در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

ماده 6 ـ جلسات «شورای عالی سینما» حداقل هر سه ماه یک‌بار به دعوت دبیر شورای عالی تشکیل می‌گردد. دستور جلسات با هماهنگی رییس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می‌گردد.

ماده 7ـ به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی، « کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:

الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی)

ب ـ معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی)

پ ـ هفت (7) نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما

ت ـ سه (3) نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته‌شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما

ماده 8 ـ «کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما» می‌تواند کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروه‌ها با پیشنهاد رییس کمیسیون تخصصی شورای عالی به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید.

ماده 9ـ به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی حسب‌نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش‌نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی، بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی، دبیرخانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

ماده 10ـ رییس دبیرخانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و حکم نایب رییس شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می‌گردد.

ماده 11ـ پس از تشکیل «سازمان سینمایی کشور»، عبارات «رییس سازمان سینمایی کشور» و «سازمان سینمایی کشور» در این آیین‌نامه به ترتیب جایگزین عبارات «معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» خواهد گردید.

ماده 12ـ این آیین‌نامه در دومین جلسه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه «شورای عالی سینما تصویب» و در تاریخ 26 / 5 / 1390 به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده است.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها