س. فروردین 1ام, 1402

الحاق ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 –

الحاق ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 –

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /12 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 23711 /1 مورخ 27 / 7 / 1387 ‏وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
‏متن زیر به عنوان ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1373 ‏- ، موضوع تصویب نامه شماره 1395ت16هـ مورخ 6 / 2 / 1373 ‏اضافه می شود:
‏ماده (11) مکرر- صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط ‏صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد:
1 – ‏حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
2 – مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
‏به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی ، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
‏الف- گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
‏ب- وجود کالا و اظهار آن درگمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
‏ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
‏تبصره – وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها