س. فروردین 1ام, 1402

الحاق تبصره به ماده (49) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1367 –

الحاق تبصره به ماده (49) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1367 –

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /12 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 42611 / 11 مورخ 6 /4 /1388 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (2‏) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (49‏) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1367 – موضوع تصویب نامه شماره 45060 /ت 92هـ مورخ 24 /2 /1367 الحاق می شود:
‏تبصره – عوارض تردد انواع وسایل نقلیه از آزاد راههای موضوع قانون مشارکت و این آیین نامه با توافق طرفین قرارداد مشارکت بر اساس مفاد مواد (20) و (21) این آیین نامه و در چارچوپ دستورالعمل های شورای رقابت تعیین و با تأیید وزیر راه و ترابری و ابلاغ توسط آن وزارت قابل اجرا و وصول خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها