پ. فروردین 10ام, 1402

تفاوتهای وکیل تسخیری با وکیل معاضدتی در چیست؟

۱_ وکیل تسخیری صرفادر پرونده های کیفری انتخاب می شود. ولی وکیل معاضدتی در پرونده های حقوقی و هم کیفری، انتخاب می شود.
۲_ وکیل تسخیری را دادگاه راسا یا از طریق کانون وکلا، برای متهم انتخاب می کند. حال انکه وکیل معاضدتی را اصحاب پرونده حقوقی (خواهان و خوانده) با مراجعه به کانون وکلا وبا احراز شرایط مقرر، وکیل معاضدتی تعیین و معرفی می شود.
( وفق ماده ۲۳ قانون وکالت۱۳۱۵ وکلای دادگستری مکلفند سالانه در سه دعوای حقوقی ،وکالت معاضدتی را قبول کنند و ماده۷۶ آیین نامه۱۴۰۰ تعداد را چهار تا کرده است). در پرونده های کیفری طبق ماده۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با درخواست شاکی و متهم، دادگاه راسا یا از طریق کانون وکلا، وکیل معاضدتی تعیین می کند.
۴_ در وکالت تسخیری نیاز به تنظیم قرارداد وکالت نیست وصرف تعیین و ابلاغ به وکیل، از طرف دادگاه یا کانون وکلا وظایف وکالتی ایشان آغاز وتا مرحله قطعیت حکم ادامه می یابد. ولی بین وکیل معاضدتی و موکل، قرارداد وکالت منعقد می شود. در پرونده های حقوقی، اداره معاضدت کانون فرم های قراردادی خاص دارد که بین طرفین منعقد و به دادگاه ارائه می شود. چون قراردادهای وکالتی سیستمی گردیده، وکیل با تنظیم قرارداد وکالتی سیستمی، فرم قرارداد اداره معاضدت را جزء ضمائم تقدیم دادگاه می کند.
۵_ در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ،ت ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز جرائم موضوع ماده۴۱۵ قانون موصوف،درصورت عدم انتخاب وکیل توسط متهم، انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه برای متهم ضروری است ولی در سایر جرائم، دادگاه با درخواست شاکی و متهم و احراز عدم تمکن مالی انها، برای متهم یا بزه دیده وکیل معاضدتی انتخاب می کند و در صورت مطالبه حق الوکاله ،دادگاه متناسب با اقدامات انجام گرفته که بیشتر از تعرفه نباشد، حق الوکاله تعیین و این حق الوکاله هم از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
۶_ حق الوکاله وکلای معاضدتی در پرونده های حقوقی که منجر به صدور محکومیت طرف دعوی می شود، طبق تعرفه است که پس از وصول ان ، بیست درصد سهم کانون خواهد بود. ولی حق الوکاله سایر وکلای معاضدتی و تسخیری که توسط کانون وکلا انتخاب می شوند طبق ماده۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب۱۳۵۵ است که در بودجه سالانه کشور پیش بینی و قابل پرداخت است.
۷_ در پرونده های کیفری که وکیل تسخیری انتخاب می شود، در صورت عدم حضور متهم در مراحل دادرسی، موجب حضوری شدن رای صادره نمی شود. ولی دخالت وکیل معاضدتی موجب حضوری شدن رای صادره می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها