چ. فروردین 9ام, 1402

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

تصویب ‌نامه شورای عالی اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین ‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی
مصوب 1390,03,04

شورای عالی اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 4 /3 /1390، بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد بند (4) ماده (42) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاح تبصره (2) ماده (3) و ماده (7) آیین‌ نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع تصویب ‌نامه شماره 210680 /198898 /2 /63 مورخ 20 /12 /1387، به شرح زیر موافقت نمود:
تبصره (2) ماده (3) ـ افراد واجد شرایط شاغل در آن دسته از بنگاه ‌های سرمایه ‌پذیر که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه آن‌ ها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می ‌توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند. نحوه واگذاری سهام ترجیحی مربوط به شرکت ‌های ادغام‌ شده یا تحصیل‌ شده و معاملات همزمان (بنگاه ‌های تولید آب و برق و بنگاه‌ های بهره ‌بردار) با پیشنهاد سازمان خصوصی ‌سازی و تصویب هیأت واگذاری خواهد بود.
ماده (7) ـ هر یک از افراد واجد شرایط و داوطلب خرید مکلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداکثر طی مدت ده (10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطی تأدیه نمایند. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهام ‌داران به عنوان تأدیه بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین ‌نامه تأمین می‌ شود و در صورتی که پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و کافی نباشد، شرکت واگذار شده معادل بدهی کارکنان در سقـف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان کسـر و به سـازمان خصوصی ‌سازی پرداخت می‌ نماید. این موضوع با موافقت کارکنان و با تعهد شرکت ذی‌ ربط در قراردادهای واگذاری سهام ترجیحی درج و به تأیید شرکت مزبور می ‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سید شمس ‌الدین حسینی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها