ج. فروردین 11ام, 1402

الحاق یک تبصره به بند (الف) اصلاحی ماده (5) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

الحاق یک تبصره به بند (الف) اصلاحی ماده (5) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
مصوب 1390,03,08

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /3 /1390 بنا به پیشنهاد شماره 218420 /62 مورخ 23 /11 /1389 ‏وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22‏) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351‏ – و ماده (26‏) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383‏ – تصویب نمود:
‏متن زیر به عنوان تبصره به بند “الف” ماده (5‏) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع بند “ب” تصویب نامه شماره 94093/ت44580ک مورخ 30 /4 /1389 ‏اضافه می شود:
تبصره – شرکتهای مشمول تبصره ذیل ماده (4‏) قانون محاسبات عمومی که از محل سپرده های مردم نزد بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تشکیل شده اند از نوع اول می باشند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها