پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی
باصلوات بر محمد و آل محمد
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 12653 ـ 1/10289 مورخ 16/11/1389 وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,03,22

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

پ ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

ت ـ سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

ث ـ مدارس مشمول طرح: مدارسی که بر اساس مطالعات فنی و ارزیابی سریع لرزه‌ای در فرایند اجرای طرح مقاوم‌سازی و بازسازی قرار می‌گیرند.

ج ـ مقاوم‌سازی: مطالعه و اجرا به منظور تقویت ساختمانهای موجود مدارس فاقد استحکام لازم در برابر حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله، متناسب با الزامات مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای.

چ ـ بازسازی: بازسازی ساختمان مدارس مشمول طرح که به علت قدمت و فرسودگی، قابلیت مقاوم‌سازی را ندارند.

ح ـ کلاسهای بدون استحکام: کلاسهای ساختمانهای مدارس مشمول طرح که باید بازسازی یا مقاوم‌سازی شوند.

خ ـ استانداردسازی: تطبیق ساختمان، تأسیسات و تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی با ضوابط طراحی فضاهای آموزشی و سرانه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان.

د ـ طرح: بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح.

ذ ـ خیرین مدرسه‌ساز: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به کمک مالی، تأمین زمین، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و آن را به وزارت (سازمان) تحویل و اهدا می‌نمایند.

ر ـ طرحهای مشارکتی مدرسه‌سازی: طرحهایی که با استفاده از منابع مشترک دولت و خیرین مدرسه‌ساز ساخته یا تجهیز می‌شوند، به صورتی که حداقل سهم خیرین در این طرحها از سی درصد کمتر نباشد.

ماده 2ـ معاونت مکلف است مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سالهای اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام ـ مصوب 1385ـ را به شرح زیر برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام تأمین نماید:
الف ـ سال 1390 (000ر9) میلیارد ریال
ب ـ سال 1391 (170ر10) میلیارد ریال
پ ـ سال 1392 (990ر12) میلیارد ریال

ماده 3ـ به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان کارگروهی مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان به دبیری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تشکیل می‌شود.

تبصره ـ ایجاد دبیرخانه و توسعه تشکیلات در اجرای این ماده ممنوع است.

ماده 4ـ وزارت (سازمان) موظف است مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ساختمانی را در طراحی و احداث مدارس جدید و جایگزین رعایت نماید.

ماده 5 ـ وزارت (سازمان) موظف است در بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای صادر شده از طرف مراجع ذی‌ربط به منظور بهینه‌سازی و استانداردسازی آنها اقدام نماید.

ماده 6 ـ وزارت (سازمان) مجاز است در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، هزینه‌های مربوط به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت را از محل اعتبارات ماده (2) پرداخت نماید.

ماده 7ـ به منظور تسریع در امر بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس مشمول طرح و فراهم‌شدن بستر انجام کار به ویژه در ایام تعطیلی مدارس در فصل تابستان، ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها موظفند پس از دریافت تقاضای ادارات کل آموزش و پرورش استانها با رعایت قوانین مربوط ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز لازم اقدام نمایند.

ماده 8 ـ وزارت (سازمان) موظف است با هماهنگی معاونت ظرف سه ماه نسبت به تدوین سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز اقدام نماید.

تبصره ـ به منظور تشویق و ترغیب خیرین مدرسه‌ساز، معاونت موظف است در قالب سیاستهای موضوع این ماده هر ساله معادل اعتبار تحقق یافته تعهدات سال قبل توسط خیرین را که برای احداث، توسعه، تکمیل، و اهدای زمین و فضاهای آموزشی و پرورشی هزینه گردیده است، در بودجه سنواتی جهت تکمیل طرحهای مشارکتی، منظور نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها