ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور – مصوب 1388

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست – شورای عالی استانها

هیئت وزیران در جلـسه مورخ 29 / 3 / 1390 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 61 / 6 / 1 / 82280 مورخ 31 / 5 / 1389 وزارت کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره «1» ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ـ مصوب1388ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره «1» ماده (4) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور – مصوب 1388

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

ب ـ شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان

پ ـ شورای شهرستان: شورای هماهنگی ترافیک شهرستان

ماده 2ـ وظایف شورای شهرستان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان.

ب ـ اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاستهای ملی، منطقه‌ای و مصوبات شورای استان و شورای عالی.

پ ـ هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات شورای استان و شورای عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها.

ت ـ تأیید برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان.

ث ـ ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای استان.

ماده 3ـ وظایف دبیرخانه شورای شهرستان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ امور دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و ارسال و مراسلات نامه‌ها و نظایر آن.

پ ـ تنظیم دستورجلسات.

ت ـ ارایه گزارش جلسات و تنظیم، ثبت و ضبط صورت جلسات.

ث ـ ثبت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای شهرستان به دستگاه‌های ذیربط با امضای رییس شورای شهرستان.

ج ـ گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای شهرستان.

چ ـ نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای شهرستان.

ح ـ بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های ترافیکی ارسالی به دبیرخانه برای ارایه گزارش به شورای شهرستان.

خ ـ ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای شهرستان.

تبصره 1ـ دبیرخانه شورای شهرستان در فرمانداری هر شهرستان مستقر و دبیر شورا معاون عمرانی فرمانداری هر شهرستان می‌باشد.

تبصره 2ـ دبیر شورای شهرستان، ریاست جلسات کارگروه‌های فرعی را که برای فراهم‌آوردن زمینه اجرای مصوبات شورای شهرستان تشکیل می‌شود، برعهده دارد و تمام مکاتبات دبیرخانه به استثنای ابلاغ مصوبات شورای شهرستان با امضای وی انجام می‌شود.

ماده 4ـ پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان و تایید شورای استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح‌های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب1351ـ در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود.

معاون اول رییس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها