چ. فروردین 9ام, 1402

اصلاحیه ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه ماده 62 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
مصوب 1390,04,28

عبارت « … 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» مندرج در ماده 62 ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 « قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مصوب 23/3/1390 حذف و عبارت « 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی» جایگزین آن می‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی
سیدشمس‌الدین حسینی


وزیر دادگستری – سیدمرتضی بختیاری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها