پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی جزء (‌ الف ) بند ( 108 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

آیین نامه اجرایی جزء (‌ الف ) بند ( 108 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 1390,06,02

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 6 / 1390 ‏بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء “الف” بند (108‏) قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور اولویتهای پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان شهریور ماه به کلیه دستگاهها اعلام نماید.

تبصره – تا ابلاغ اولویتهای پژوهش و فناوری توسط دبیرخانه شورای عالی مذکور، اولویتها و سیاستهای ابلاغی قبلی معتبر می باشند.

ماده 2 – کلیه دستگاههای موضوع بند (108) قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور مکلفند فهرست کامل طرحها و برنامه های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه ملی اعتبارات تحقیقاتی (سمات) نمایند. تسویه نهایی طرحها و برنامه های پژوهشی و فناوری منوط به ثبت در سامانه خواهد بود.

ماده 3 – دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است پس از دریافت گزارش عملکرد از کمیسونهای تخصصی شورای عالی، گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را با نتایج و دستاوردهای پژوهشی اعتبارات موضوع جزء “الف” بند (108‏) قانون بودجه سالی 1390 ‏کل کشور تهیه و در مهلت قانونی موضوع جزء (1‏) بند (م) ماده (224‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ها پس از تأیید در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها