پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390کل کشور
مصوب 1390,06,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 6 / 1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 (اصلاحی 28/10/1390)– کلیه مشمولان بند (91‏) قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور که از تاریخ 1 / 1 / 1390 تا تاریخ 29 / 12 / 1390 حائز شرایط زیر باشند می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.
‏الف – افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه شدگان زن.
‏ب ـ افراد مذکور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.
‏ج – افرادی که به تشخیص کمیسیون های موضع ماده (91‏) قانون تامین اجتماعی – مصوب 1354 – و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند.

ماده 2 – افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

ماده 3 – مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شدگان موضوع این آیین نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1390 ‏می باشد.

ماده 4 (اصلاحی 28/10/1390)– نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می باشند:
‏الف – میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره مندی از مفاد این آیین نامه با رعایت مفاد ماده (77‏) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می گردد.
‏ب – مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها