ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مصوب 1390,05,02

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 ‏بنا به پیشنهاد شماه 57936/1 ‏مورخ 19/4/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47‏) اصلاحی قانون مطبوعات – مصوب 1379 – ‏تصویب نمود:

– ‏با توجه به تصویب نامه شماره 63642/ت32085هـ مورخ 1/11/1383 و این تصویب نامه، شماره مواد (34‏) و (35‏) آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات (موضوع تصویب نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381 به (33‏) و (34‏) و شماره ماده (36‏) به (48‏) تغییر می یابد.

– ‏متن زیر به عنوان فصل پنجم به آیین نامه یاد شده الحاق می شود:
‏فصل پنجم – مقررات مربوط به خبرگزاریها
‏ماده 35 – خبرگزاریها مشمول مقررات این فصل و سایر مقررات این آیین نامه به جز مواد (1)، (4)، (6) و (8‏) از فصل اول، مواد (16) و (17‏) از فصل دوم و مواد (23‏)، (26‏)، (27‏) و (28‏) از فصل سوم می باشند.
‏ماده 36 – اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبر گزاری و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاری ذکر شده است، ممنوع می باشد.
‏ماده37 ‏ – در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان “شناسنامه” یا “درباره ما” در محل ثابت درج گردد.
‏ماده38 ‏ – خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند. درج منابع اخبار در خبر گزاری الزامی است.
‏ماده39 – ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب نشریه و خبرگزاری و انتشار منظم آن به طور جداگانه و با رعایت مندرجات پروانه انتشار بلامانع می باشد.
‏ماده 40 ‏- نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاریها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) گردیده توسط خبر گزاری ممنوع است.
‏ماده 41 ‏- خبرگزاریها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (23‏) قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمایند.
‏ماده 42 ‏- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می کند، اعلام نماید.
‏ماده ‏43- مدیر مسئول خبرگزاری موظف است مجموعه کامل تولیدات رسانه ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل نماید.
‏ماده 44 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.
‏ماده 45 – مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی باشند.
‏ماده 46 – مدیران مسئول خبرگزاریها می توانند در انتخابات مدیران مسئول شرکت کنند مشروط به اینکه خبرگزاری حداقل شش ماه در محدوده یک سال باقی مانده به انتخابات فعالیت مستمر داشته باشد.
‏ماده 47 – نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها