ج. فروردین 11ام, 1402

[نامه اصلاحی] اصلاح بند (ج) ماده (12) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

[نامه اصلاحی] اصلاح بند (ج) ماده (12) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
مصوب 1390,06,08

‏نظر به اینکه در بند (ج) ماده (12‏) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 48013/ ت23251هـ مورخ 11 /12 /1381 عبارت “فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم” بصورت عبارت “فوق دیپلم و زیردیپلم” و در ماده (15) عبارت “p=25%pt +1 /5 pc + p1” بصورت عبارت “p=0/ 5pt +1 /5 pc + p1” تحریر شده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیئت دولت – علی صدوقی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها