ج. فروردین 11ام, 1402

تصویب ‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌ های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2)

تصویب ‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌ های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2)
مصوب 1390,07,06

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 7 / 1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌ های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال، موضوع ردیف‌ های (388)، (389) و (390) پیوست شماره (3) تصویب‌ نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7 / 6 / 1388، از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب ‌نامه مذکور منتقل می‌ گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها