ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند ( 119 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند ( 119 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 1390,07,06

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 7 / 1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ آثار هنری: آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی که منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور می‌باشد.

2ـ آثار هنری غیرمنقول: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می‌شود و اساساً جزء ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود اثر یا محل آن شود و غیرقابل نقل و انتقال است.

3ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه.

4ـ اعتبارات عمرانی ساختمانی: اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول (فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاههای اجرایی است.

ماده 2ـ آثار هنری مشمول این آیین‌نامه صرفاً از طریق یکی از روش‌های زیر انتخاب و خریداری می‌شوند:

الف ـ سفارش ساخت، تولید و خرید به شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب ـ انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه‌های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور. فهرست نگارخانه‌های مجاز از طریق پایگاه (سایت) دفتر هنرهای تجسمی برای دستگاههای اجرایی قابل دسترس می‌باشد.

پ ـ انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه‌های (اکسپوهای) هنری که در تهران یا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

ت ـ سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح کشور. فهرست این هنرمندان از طریق پایگاه (سایت) htto: / / honarmand.ichtor.ir در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد.

ث ـ انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی‌‌شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور از طریق پایگاه (سایت) www.fihu.org

ج ـ سفارش ساخت، تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

ماده 3ـ قیمت‌گذاری آثار هنری برحسب توافق طرفین صورت می‌گیرد و کارگروهی در مرکز و استانها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند نمود.

ماده 4ـ دستگاه مجری طرح‌های عمرانی در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری باید با نظر دستگاه بهره‌بردار مربوط اقدام نماید.

ماده 5 ـ آثار هنری خریداری‌شده در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تأمین شده است، نصب و به عنوان اموال (منقول یا غیرمنقول) به ثبت رسیده و نگهداری می‌گردد.

ماده 6 ـ دستگاه‍های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام نمایند که:

الف ـ به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص محدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد.

ب ـ خرید آثار موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (2) این آیین‌نامه به نسبت مساوی صورت گیرد.

ماده 7ـ نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه در دستگاه متبوع برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و فرمهای شماره (1) و (2) پیوست این آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است با تأیید ذیحساب دستگاه در دوره‌های شش‌ماهه تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (حسب نوع اثر) برای جمع‌بندی و ارایه گزارش سالانه به دولت ارسال می‌شود.

ماده 8 ـ اعتبار تخصیصی برای اجرای این آیین‌نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت محسوب می‌گردد و در هر میزان تخصیص اعتبار برای دستگاه اجرایی، به صورت صددرصد تخصیص می‌یابد.

ماده 9ـ ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده 10ـ ذیحسابان دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مواد (8) و (9) این آیین‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها