ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح بند ( 8 ) ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

اصلاح بند ( 8 ) ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
مصوب 1390,07,03

متن وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3 / 7 / 1390 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082 / ت373هـ مورخ 10 / 10 / 1386، تصویب نمودند:
در بند (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063 / ت37062هـ مورخ 9 / 7 / 1386 عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.

این تـصویب‌نامه در تاریـخ 17 / 8 / 1390 به تأیید مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  • برچسب ها:

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها