ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه های آموزشی آموزش از راه دور

اصلاح آیین نامه های آموزشی آموزش از راه دور
مصوب 1390,06,26

به منظور ارتقای کیفیت مدارس آموزش از راه دور1 و ساماندهی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین تقویت فرآیند نظارت بر این مدارس، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد مواردزیردر آیین نامه های آموزشی ” آموزش از راه دور” اصلاح شود:

1– امتحانات پایانی هر نیمسال و دوره تابستانی دوره های تحصیلی راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس آموزش از راه دور از سوی اداره آموزش و پرورش مناطق در مدارس دولتی برگزار می‌شود و دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور به‌صورت میهمان در امتحانات مربوط شرکت می کنند. اوراق امتحانی توسط معلمان مدرسه محل برگزاری تصحیح و نمرات جهت صدور کارنامه به مدرسه آموزش از راه دور مبداء تحویل می‌شود.

2– استفاده از بند «الف» از ماده مربوط به مقررات ثبت نام، منوط به تأیید اداره آموزش و پرورش محل مبنی بر عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی می‌باشد. دانش آموزان مشمول این بند از طریق اداره آموزش و پرورش شناسایی و ثبت نام می شوند.
1-2- دانش آموزان خارج از کشور در صورت پرداخت هزینه های مربوط می توانند از مفاد بند «الف» مذکور استفاده نمایند.

3– بند «ب» از ماده مربوط به مقررات ثبت نام ملغی می شود و دانش آموزان موضوع این بند می توانند در مدارس بزرگسالان و یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهند.

4– ردیف «3» از بند «ج» ماده مربوط به مقررات ثبت نام، صرفاً شامل دخترانی است که ازدواج می کنند. این گروه از دانش‌آموزان کماکان می توانند با رعایت مقررات مندرج در ماده 53 آیین نامه اجرایی مدارس- به ویژه بندهای 3 و 4 – ادامه تحصیل دهند.

5– در مقررات مربوط به ثبت‌نام،ردیف چهار از بند «ج»و «ب» به ترتیب در آیین‌نامه‌های آموزشی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی و بند«هـ» در آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی ملغی می‌شود.

6– در آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی تبصره ماده 10 موضوع” انتخاب واحد های درسی تا 24 واحد در یک نیمسال” لغو می شود.

7– مدارس آموزش از راه دور در شاخه‌ی کاردانش، مجاز به ارائه دروس مهارتی به دانش آموزان نمی‌باشند. لازم است این‌گونه دانش آموزان برای گذراندن مهارت مورد نیاز توسط مدرسه آموزش از راه دور و از طریق اداره آموزش و پرورش به مراکز معتبر2 معرفی شوند.

8– ارائه رشته های مختلف در شاخه‌ی کاردانش مطابق سیاست‌های توسعه متوازن و بر اساس خط‌مشی‌های ابلاغی از سوی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره 1– دستورالعمل اجرایی موارد مذکور حداکثر یک‌ماه پس از تصویب این ماده واحده از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره 2– وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از آسیب شناسی مدارس آموزش از راه دور موجود‌، طرح جامع کیفیت بخشی ، نظارت و ساماندهی این مدارس را با تاکید بر رعایت اصل مشارکت و توسعه بخش غیر دولتی ، حداکثر ظرف مدت 6 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.11- بر اساس مصوبه یکصدو چهل و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی اداری تاریخ 27/10/1389 عنوان مراکز آموزش از راه دور به ” مدرسه آموزش از راه دور ” تغییر یافته است.

22- به مراکز تابعه آموزش و پرورش و یا مراکزی اطلاق می شود که دروس مهارتی شاخه کاردانش را با مجوز رسمی دستگاه های متولی و با تأیید آموزش و پرورش با عنوان و شماره استاندارد مندرج در آخرین مجموعه رشته های مهارتی کار دانش ارائه می دهند.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها