ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط و آئین نامه اجرایی ماده (136) قانون کار

اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط و آئین نامه اجرایی ماده (136) قانون کار
مصوب 1390,08,15

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 /8 /1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد تبصره‌ های (5) ماده (131) و (1) ماده (136) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:

در صدر آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانون ‌های مربوط و آئین ‌نامه اجرایی ماده (136) قانون کار، به ترتیب موضوع تصویب‌ نامه ‌های شماره 176477 /ت 37292 هـ مورخ 8 / 8 / 1389 و شماره 176435 / ت 37292 هـ مورخ 8 / 8 / 1389، عبارت «بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و» قبل از عبارت «به استناد» الحاق می ‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها