چ. فروردین 9ام, 1402

الحاق یک تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) و الحاق جزء (11) به بند «ث» ماده 16 آئین‌ نامه خرید خدمت مشاوره

الحاق یک تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) و الحاق جزء (11) به بند «ث» ماده 16 آئین‌ نامه خرید خدمت مشاوره
مصوب 1390,10,04

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /10 /1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:

1ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) تصویب نامه شماره 193542 /ت42986ک مورخ 1 /10 /1388 اضافه می شود:
تبصره ـ موافقت قطعی انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مربوط به دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می شوند، به منزله گواهینامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که دارای اعتبارات پژوهشی هستند، تلقی می شود.

2ـ متن زیر به عـنوان جزء (11) به بند «ث» ماده (16) تصویـب نامه مذکور اضافه می شود:
11ـ ارجاع کارهای پژوهشی به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی برای آنها حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده یا می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها