چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
مصوب 1390,08,17

آیین نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه 700 مورخ 17 /8 /90 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد بند (ب) بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و در راستای اجرای بندهای (ب) و (ج) بخش یک و همچنین بخش دوم فصل پنجم نقشه مذکور و به منظور تهیه و تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی ساز و کار تحقق اهداف نقشه و فرهنگ سازی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوطه، هماهنگی و انسجام بخشی در اجرای نقشه جامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

ماده1ـ اختصارات:
نقشه: نقشه جامع علمی کشور
شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای ستاد: شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
رئیس: رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

ماده2ـ ارکان:
1ـ شورای ستاد
2ـ رئیس

ماده3ـ وظایف شورای ستاد:
وظایف شورای ستاد که از اعضای حقیقی و حقوقی مندرج در فصل پنجم نقشه تشکیل شده است، عبارت است از:
1ـ هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه
2ـ تصویب سیاست های اجرایی و خطوط راهنمای مربوط به اقدامات ملی جهت ابلاغ به دستگاه ها
3ـ انتخاب اقدامات ملی برای مطالبه برنامه های اجرایی از دستگاه ها در سال های مختلف
4ـ تصویب برنامه های پیشنهادی دستگاه ها جهت اجرای مفاد نقشه
5 ـ نهایی سازی و تأیید اسناد ملی علوم و فناوری های اولویت دار
6 ـ نظارت بر حسن اجرای نقشه
7ـ نظارت بر پیشرفت عملکرد طرح ها و برنامه های نهایی شده دستگاه های اجرایی
8 ـ بررسی وضع موجود علم و فناوری کشور
9ـ ارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف و میزان نیاز کشور به رشته های مختلف تحصیلی
10ـ رصد و پایش اوضاع محیطی و رقبا و تحولات جهانی علم و فناوری
11ـ بررسی و تأیید پیشنهادها جهت تکمیل و به روزرسانی دوره ای نقشه (تهیه شده در ستاد) برای ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب نهایی.

تبصره 1ـ جلسات عادی شورای ستاد براساس برنامه معین و با دعوت رئیس تشکیل خواهد شد. همچنین جلسات فوق‌العاده شورای ستاد درصورت لزوم با دستور رئیس و یا درخواست اکثریت اعضا و تأیید رئیس ستاد برگزار می‌گردد.

تبصره2ـ جلسات شورای ستاد با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی آراء مأخوذه معتبر می باشد. درصورت به حدنصاب نرسیدن تعداد حاضرین برای دو جلسه متوالی، رئیس می تواند تصویب موضوعاتِ در دستور را از طریق شورای معین و شورای عالی پیگیری نماید.

تبصره3ـ حضور اعضای شورای ستاد در جلسات الزامی است. در شرایط اضطراری اعضا می توانند کتباً نماینده رسمی برای هر جلسه به رئیس ستاد معرفی نمایند. این نمایندگان به نیابت از اعضا حق رأی خواهند داشت و نمی توانند دو جلسه متوالی بدون حضور عضو اصلی در جلسه حضور پیدا کنند.

تبصره4ـ به تشخیص رئیس در موارد لازم از نمایندگان رؤسای قوا، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه، اعضای هیئت وزیران، رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان ها برای شرکت در جلسات شورای ستاد دعوت به عمل خواهد آمد. مدعویـن مذکور در جـلسه ستاد دارای حق رأی می باشـند. دیگر مدیران ارشـد نیز بنا به تشخیص رئیس ستاد و بدون حق رأی به جلسات شورای ستاد دعوت خواهند شد. هم چنین حضور معاونان، مشاوران و کارشناسان ستاد و سایر صاحب نظران با تأیید رئیس و بدون حق رأی در جلسات شورای ستاد بلامانع خواهد بود.

ماده4ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می باشد.

ماده5 ـ وظایف رئیس:
1ـ ریاست جلسات شورای ستاد
2ـ ابلاغ مصوبات شورای ستاد به دستگاه های اجرایی
3ـ اعلام مصوبات شورای ستاد به شورای عالی در موارد لازم
4ـ ارائه پیشنهادهای شورای ستاد برای اصلاح و تکمیل نقشه به شورای عالی جهت تصویب نهایی
5 ـ ارائه پیشنهادها و مصوبات شورای ستاد به شورای عالی در صورت نیاز به تصویب شورای عالی
6 ـ ارجاع گزارش های سالانه پیشرفت اجرای نقشه به شورای عالی
7ـ ارجاع اصلاحیه های مورد نیاز ستاد در قوانین موجود کشوری به ریاست مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب
8 ـ ارجاع مصوبات شورای ستاد و نیازهای اجرای نقشه به ریاست قوه قضائیه جهت همکاری های لازم
9ـ تعامل با دستگاه ها به منظور اجرای نقشه
10ـ ارجاع سیاست های اجرایی و خطوط راهنمای پیشنهادی جهت اجرایی نمودن نقشه به شورای ستاد جهت تصویب
11ـ پیگیری مصوبات شورای ستاد و انجام هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی به منظور اجرای بهتر مصوبات
12ـ تهیه و انتشار گزارش های دوره ای نظارت و ارزیابی از پیشرفت اجرای نقشه و تحقق اهداف آن
13ـ تهیه پیشنهاد اصلاحات و تغییرات دوره ای مورد نیاز در نقشه
14ـ صدور احکام مسئولین ستاد
15ـ نظارت بر عملکرد ستاد
16ـ فرهنگ سازی، ترویج و اطلاع رسانی موارد مرتبط با نقشه

تبصره1ـ رئیس می تواند یکی از اعضای حقیقی ستاد و یا یکی از صاحب نظران را به عنوان قائم مقام ستاد، منصوب و برخی از وظایف و اختیارات خود را به مدت 4 سال به وی تفویض نماید.

تبصره2ـ ساختار و تشکیلات، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی مورد نیاز ستاد به تصویب شورای ستاد خواهد رسید.

ماده6 ـ مصوبات شورای ستاد در چارچوب این آیین نامه با ابلاغ رئیس به دستگاه ها، لازم الاجرا می باشد.

تبصره 1ـ مصوباتی که بر طبق ضوابط قانونی و یا به تشخیص شورای ستاد نیاز به تصویب شورای عالی دارد، در صورتی که ظرف دو هفته پس از اعلام وصول در شورای عالی مورد مخالفت کتبی اعضای شورای عالی قرار نگیرد، در حکم مصوبات شورای عالی تلقی می‌ گردد.

تبصره2ـ هرگونه تغییر لازم در این آیین نامه با تصویب شورای عالی امکان پذیر خواهد بود.

ماده7ـ این آیین نامه در قالب 7 ماده و 8 تبصره، در جلسه 700 مورخ 17 /8 /1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها