ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (الف) مـاده (32) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسـعه جمـهوری اسـلامی ایران ـ مصوب1389ـ ، «آیین‌نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
مصوب 1390,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ به منظور تأمین، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت، فراهم شدن شرایط دسترسی و برخورداری آحاد جامعه از سبد غذایی سالم و مطلوب و بهبود کیفیت و شیوه زندگی آحاد مردم، « شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» که در این آیین‌نامه به اختصار «شورای عالی» نامیده می‌شود، به عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص سلامت و امنیت غذایی تشکیل می‌گردد.

ماده 2(اصلاحی 26/11/1393)ـ اعضای شورای عالی به شرح زیر است:
1ـ رییس‌جمهور (رییس)
2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
4ـ وزیر کشور
5 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
6 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7ـ وزیر آموزش و پرورش
8 ـ وزیر جهاد کشاورزی
9ـ وزیر ورزش و جوانان
10ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
11ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12ـ رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
13ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
14ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران
15ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رییس شورای عالی
16ـ دو نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رییس شورای عالی
17- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
18- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

تبصره 1ـ جلسات شورای عالی در غیاب رییس‌جمهور به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

تبصره 2ـ دبیر شورای عالی می‌تواند از سایر وزرای ذی‌ربط حسب مورد جهت شرکت در جلسات شورای عالی با حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده 3ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ سیاستگذاری برای پیشبرد سلامت و امنیت غذایی
2ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاستهای ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
3ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
4ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
5 – تصویب برنامه اجرایی سامانه « خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی» به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
6 ـ تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
7ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط

ماده 4ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر می‌باشد و مصـوبات شورا با امضای رییس شورای عـالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده 5 ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:
1ـ ارسال دعوت‌نامه و دستورجلسات برای اعضای شورای عالی
2ـ تنظیم صورتجلسات
3ـ تهیه و تنظیم مصوبات شورای عالی و ارسال به دفتر هیئت دولت برای تنقیح و طی مراحل ابلاغ
4ـ دریافت گـزارش‌های نظارتی از دستگاه‌های ذی‌ربط جهـت تنظیم و ارایه به شورای عالی
5 ـ پیگیری تصمیمات شورای عالی
6 ـ ضبط و نگهداری گزارش‌ها، اسناد و اطلاعات و مذاکرات و مصوبات شورای عالی
7ـ تنظیم گزارشهای کارگروه‌های تخصصی برای طرح در شورای عالی
8 ـ آماده‌سازی درخواست‌ها و پیشنهادات دریافتی برای طرح در شورای عالی
9ـ انجام سایر امور محوله

ماده 6 ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف، شورای عالی می‌تواند کارگروههای تخصصی موردنیاز را تشکیل دهد.

تبصره ـ ترکیـب اعضـاء وظـایف و نحـوه فعـالیت کارگـروه‌های تخصـصی براسـاس دستورالعملی می‌باشد که به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شـورای عالی خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها