س. فروردین 1ام, 1402

اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن [اتخاذ تصمیماتی در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]

اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن [اتخاذ تصمیماتی در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]
مصوب 1390,11,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب‌ نامه شماره 152753 /ت 43505هـ مـورخ 2 /8 /1388 تصویب نمودند:

1(اصلاحی 23/03/1391)ـ تبصره (1) ماده (7) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصـویب ‌نامه 24198 /ت 41527ک مـورخ 7 /2 /1388 به شـرح زیر اصلاح می ‌گردد:
تبصره 1ـ مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (20 %) قیمت منطقه ‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال‌ های بعد تا (99) سال، سالانه (5 %) افزایش می ‌یابد. قرارداد اجاره (99) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجاره ‌نامه رسمی است.دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعیانی واحدهای مسکن مهر احداثی در اراضی دولت نسبت به اخذ گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

2ـ متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (1) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب ‌نامه 24198 /ت 41527ک مورخ 7 /2 /1388 اضافه می ‌گردد:
شرط سابقه سکونت برای روحانیون با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌ های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی با تایید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، الزامی نمی ‌باشد.

3ـ بانک مسکن مجاز است نسبت به اعطای پنجاه هزار (000 /50) فقره تسهیلات چهارصد میلیون ریالی ساخت مسکن با میانگین سپرده ‌گذاری دویست میلیون (000 /000 /200) ریال طی (9) ماه و یا متناظر آن برای هر واحد مسکونی اقدام نماید. سقف فروش اقساطی تسهیلات یاد شده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال به علاوه سود دوران مشارکت این تسهیلات می ‌باشد.

4ـ در اجرای بنـد (125) قانون بودجه سال 1390 کـشور دولت مکلف اسـت به جانبازان (25 %) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا (همسر، فرزند و والدین شهدا) که در سالهای گذشته از وام مسکن استفاده کرده ‌اند و در حال حاضر دارای مسکن ناتمام و یا نامناسب هستند، با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت تکمیل یا ساماندهی مسکن خود، مابه ‌التفاوت وام قبلی تا سقف وام مصوب در سال 1389 را در قالب تسهیلات ساخت مسکن یا مسکن مهر و یا تسهیلات مسکن مهر ملکی با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ـ بند (2) تصویب‌ نامه شماره 63189 /ت 42687ک مورخ 24 /3 /1388 لغو می ‌شود.

ـ متن زیر به عنوان بند (3) جایگزین بند (3) تصمیم‌ نامه شماره 170231 /ت 46782ن مورخ 29 /8 /1390 می ‌شود:
3ـ در صورتی که زمین پروژه‌ های احداثی مسکن اجاره ‌ای پنج ساله، متعلق به دولت باشد و توسط اداره کل راه و شهرسازی و یا شرکت عمران شهرهای جدید به سازنده واگذار شده باشد به ترتیب زیر عمل می ‌شود:
الف ـ در پروژه‌ های احداث شده در اراضی دولتی که زمین آن توسط ادارات کل راه و شهرسازی و یا شرکت عمران شهرهای جدید به سازنده واگذار شده باشد، زمین پروژه مجدداً به بهای روز کارشناسی و بهای آن توسط طرف قرارداد پرداخت می ‌شود.
ب ـ بانـک‌ های عامل براساس آیین ‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم ‌نامه ‌های شماره 257703 /44245 مورخ 23 /12 /1388 و شماره 26687 /ت 46517ن مورخ 10 /2 /1390 نسبت به پرداخت تسهیلات تکمیلی به پروژه ‌های مسکن اجاره‌ ای (5) ساله (اراضی دولتی و غیردولتی) تا سقف دویست، دویست و بیست و دویست و پنجاه میلیون ریال به ترتیب برای پروژه ‌های غیرصنعتی، نیمه‌ صنعتی و صنعتی با ترتیب زیر اقدام خواهند نمود:
ب ـ 1ـ چنانچه متقاضیان واحدهای اجاره‌ ای پنج ساله واجد شرایط چهارگانه مسکن مهر باشند، تسهیلات با نرخ ‌های یارانه‌ ای مصوب مسکن مهر در مرحله مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرداخت فرم (ج) متقاضیان قرمز و دفترچه فروش اقساطی به نام هر یک از اعضا صادر می ‌شود.
ب ـ2ـ چنانچه فرم (ج) متقاضیان سبز باشد لکن واجد سایر شرایط مسکن مهر نباشند، تسهیلات با نرخ‌ های مصوب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و فرم (ج) متقاضی قرمز و دفترچه فروش اقساطی به نام هر یک از اعضا صادر می ‌شود.

7ـ بانک مسکن موظف است نسبت به افزایش سقف تسهیلات بیست هزار واحد مسکن مهر احداثی در شهر جدید پرند که توسط شرکت کوزواسکی حصار پارس احداث می ‌شود به مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال اقدام نماید.

ـ سقف تسهیلات فردی مسکن روستایی یکصد و بیست و پنج میلیون (000 /000 /125) ریال برای سهمیه باقیمانده سالهای 1389 و 1390، در همه بانکهای عامل تعیین می ‌شود.

9ـ در بند (1) تصمیم ‌نامه شماره 129493 /ت 47098ن مورخ 28 /6 /1390 عبارت «آذرماه سال 1390» به عبارت «آخر فروردین ماه سال 1391» تغییر می ‌یابد.

10ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می ‌تواند برای ایثارگران غیرایرانی که فاقد شناسنامه ایرانی می ‌باشند تعداد (5000) فقره تسهیلات بانکی مندرج در تصویب ‌نامه شماره 131956 /ت 47098ک مورخ 3 /7 /1390 را به نام خود دریافت و بازپرداخت اقساط آن را تضمین نماید.

11ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می ‌تواند تعداد (2000) فقره وام ساخت یا خرید مسکن از سهمیه سالجاری را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات گذشته واحد مسکونی دریافت و هم‌ اکنون مسکن آنان دارای اشکال اساسی است استفاده نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها