س. فروردین 1ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو

اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو
مصوب 1390,10,28

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 /10 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو موضوع تصویب‌نامه شماره 104548/ت39213ک مورخ 24 /5 /1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ در تبصره ماده (5) و ماده (7) عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» به ترتیب بعد از واژه «ملی» و عبارت «پس از تأمین» اضافه می‌شود.

2ـ در قسمت (1) جزء (ت) بند (3) ماده (8) عبارت «پس از واریز به خزانه و با رعایت قوانین مربوط» بعد از عبارت «دشتهای ممنوع را» اضافه می‌شود.

3ـ در جزء (ب) بند (7) ماده (8) عبارت «مصوب مربوط» بعد از عبارت «از محل اعتبارات» اضافه می‌شود.

4ـ در جزء (الف) بند (6) ماده (8) عبارت «پس از تصویب هیئت امناء و با رعایت بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از واژه «مکلفند» اضافه می‌شود.

ـ در جزء (پ) بند (6) ماده (8) عبارت «معافیتهای» به عبارت «هزینه‌های قابل قبول» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها