پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  
مصوب 1390,10,28

هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 28 /10 /1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و ‏معاونت برنامه ‌‍ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:‏

آیین ‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع ‏تصویب‌ نامه شماره 5649 /ت 32855 هـ مورخ 1 /3 /1384 به شرح زیر اصلاح می گردد:‏

‏1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) الحاق می ‌شود:‏
تبصره ـ به منظور بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده یک سال تنفس در نظر ‏گرفته می شود.‏

2ـ جداول شماره (1) و (2) پیوست تصویب ‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح می ‌شوند:‏
جدول شماره 1 – سقف کمک های بلاعوض: (ارقام به میلیون ریال)


ردیف

عنوان

حداکثر سقف قابل پرداخت

1

برای هر واحد مسکونی احداثی شهری

20

2

برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی

20

3

برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری

10

4

برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی

10

5

برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده

5

6

برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده

5

7

برای هر خانواده ای که یک نفر از بستگان خود را از دست داده اند

7

8

برای هر خانواده ای که دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند

10

9

برای هر خانواده ای که بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند

15

10

برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت

15

11

هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

10

12

هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

6

13

سایر وسائط نقلیه آسیب دیده، هر وسیله متناسب با میزان خسارت

1

14

برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی

5

15

برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی

3

جدول شماره 2 – سقف تسهیلات و یا وجوه اداره شده:


ردیف

عنوان

حداکثر سقف قابل پرداخت

1

برای هر واحد مسکونی احداثی شهری

120 میلیون ریال با سود و کارمزد 5%و زمان بازپرداخت 15 ساله

2

برای هر واحد مسکونی احداثی روستایی

100 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 15 ساله

3

برای هر واحد مسکونی تعمیری شهری

40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5%و زمان بازپرداخت 15 ساله

4

برای هر واحد مسکونی تعمیری روستایی

30 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 15 ساله

5

برای تأمین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده

5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 15 ساله

6

برای هر کشاورز و دامدار خسارت دیده

10 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 15 ساله

7

برای هر کارگاه تولیدی کشاورزی و صنعتی

50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 15 ساله

8

برای جبران خسارت موتور لنج و شناورهای صیادی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 5 ساله

9

هر خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

150 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 5 ساله

10

هر خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت

50 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 5 ساله

11

سایر وسائط نقلیه آسیب دیده هر وسیله متناسب با میزان خسارت

5 میلیون ریال با سود و کارمزد 4%و زمان بازپرداخت 5 ساله

12

برای هر واحد تجاری احداثی شهری و روستایی

40 میلیون ریال با سود و کارمزد 5%و زمان بازپرداخت 10 ساله

13

برای هر واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی

20 میلیون ریال با سود و کارمزد 5%و زمان بازپرداخت 10 ساله

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها