پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و بند «ی» ماده (18) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه جذب و نگـهداری نیروی انـسانی نخبه و اسـتعداد برتر در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی
مصوب 1390,11,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ نخبه یا استعداد برتر به فردی اطلاق می‌شود که براساس ماده (4) آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه (589) مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان، توسط بنیاد مذکور تعیین شده و دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.

ماده 2(اصلاحی 18/07/1391)ـ کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطابق ماده (1)، نخبه و استعداد برتر بوده‌اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می‌شوند (به تشخیص بنیاد ملی نخبگان) مشمول مزایای این آیین‌نامه قرار می‌گیرند.

ماده 3ـ دریافت هرگونه حمایت مادی و معنوی از بنیاد ملی نخبگان، مانع استفاده از مزایای مندرج در این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده 4ـ نخبگان جدیدالاستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاههای اجرایی، در یک رتبه بالاتر از رتبه تعیین شده قرار می‌گیرند.

ماده 5 ـ به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین‌نامه، سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد.

ماده 6 ـ دستگاه اجرایی می‌تواند با توجه به توانمندی فرد نخبه یا استعداد برتر و شغل مورد تصدی وی، با رعایت ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار اینگونه کارمندان را به صورت شناور تعیین نماید.

ماده 7ـ سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (53) و (54) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین این آیین‌نامه نسبت به سایر کارمندان، تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

ماده 8 ـ نخبگان در استفاده از رتبه‌های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور در شرایط مساوی با دیگران در اولویت قرار می‌گیرند.

ماده 9ـ دستگاههای اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند.

ماده 10ـ دستگاههای اجرایی موظفند قبل از انتشار آگهی استخدامی، نیازهای خود را به بنیاد ملی نخبگان اعلام نمایند.

ماده 11ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است در سامانه کارکنان نظام اداری کشور، اطلاعات مربوط به کارمندان نخبه یا استعداد برتر را منظور نماید.

ماده 12ـ دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیری افراد مشمول این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی، با رعایت مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان تهیه خواهد شد.

ماده 13ـ تصـویـب‌نامـه شمـاره 17814/ت30987هـ مـورخ 12/7/1383 لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها