ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه «هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد»

اصلاح آیین نامه «هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد»
مصوب 1390,12,17

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:

آیین نامه “هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می باشد” موضوع تصویب نامه شماره 140202/ت993 ‏مورخ 17/11/1366 ‏به شرح زیر اصلاح می شود:

– ‏در عنوان آیین نامه عبارت “و محدوده روستاها” بعد از عبارت “داخل شهرها” اضافه می شود.

– درماده (1‏) و بندهای آن عبارتهای “پست وتگراف وتلفن”، “مسکن و شهرسازی”، “معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور”، “معاون امور آب وزارت نیرو” و “برنامه و بودجه و معاون امور زیر بنایی وزارت برنامه و بودجه” و “معاون وزیران راه و ترابری” به ترتیب به عبارتهای “ارتباطات و فناوری اطلاعات”، “راه و شهرسازی”، “معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور”، “معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو” “معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور” و “رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی” تغییر می یابد.

– ‏ماده (4‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏الف – در جزء (2‏) بند “ب” عبارت “نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهر” جایگزین عبارت “رییس مؤسسه مسؤول مخابرات شهر” می شود.
‏ب – در جزء (4‏) بند “ب” عبارت “آبفا یا آبفار حسب مورد” جایگزین عبارت “آب شهر” می شود.
ج – در بند “ج” عبارت “شهرهای کشور” به عبارت “شهرها و روستاهای کشور” تغییر ‏می یابد و عبارت “و روستا” بعد از عبارت “هر شهر” اضافه می شود.
‏د – در جزء (2‏) بند “ج” عبارت “یا دهیار روستای” بعد از “شهردار شهر” اضافه می شود.
هـ – متن زیر جایگزین جزء (3‏) بند “ج” می شود:
‏”3 – ‏نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان
‏و – در جزء (5‏) بند “ج” عبارت “مدیر امور اداره آبفا یا آبفار حسب مورد” جایگزین عبارت “مسئول اداره آب شهرستان” می شود.
‏ز – متن زیر به عنوان جزء (7‏) بند “ج” اضافه و جزء (7‏) قبلی به جزء (8‏) اصلاح می شود:
“7 – ‏مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (در مورد روستاها)”
‏ح – متن زیر به عنوان تبصره به بند “ج” اضافه می شود:
‏”تبصره – درصورت عدم انتصاب دهیار، نماینده شورای اسلامی روستا جایگزین او می شود.”

– ‏ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏الف – واژه “و شهر” بعد از واژه “شهرستان” حذف می شود.
‏ب – در تبصره پنج، عبارت “یا دهیار (حسب مورد)” بعد از عبارت “شهردار شهر” اضافه می شود .
ج – متن زیر به عنوان تبصره شش اضافه می شود:
‏”تبصره شش – دهیاری موظف است هرگونه حفاری بدون مجوز یا خلاف را به بخشداری اعلام نماید، بخشداری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از حفاری بدون مجوز یا خلاف ضوابط به عمل آورد.”

– در تبصره ماده (7‏) عبارت “یا دهیاری” بعد از واژه “شهرداری” اضافه می شود.

– متن زیر به عنوان ماده (10) به آیین نامه اضافه می شود:
‏”ماده 10 – دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و جبران خسارت احتمالی ناشی از حفاری را در هزینه های اجرایی پروژه های خود در همان سال پیش بینی نمایند و وضعیت معابر را با نظارت فنی شهرداریها در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ترمیم نمایند.”

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها