س. فروردین 1ام, 1402

اجرای قطعی آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه

اجرای قطعی آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه
مصوب 1390,10,27

شورای عالی آموزش و پرورش با استناد به نتایج ارزشیابی از اجرای آزمایشی آیین نامه ی آموزش و پرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژه1، موضوع مصوبه ی هفتصد و سی و چهارمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 13/4/85 مقرر می دارد، آیین نامه ی مذکور به صورت قطعی در مدارسی که به تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی و موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان، شرایط و امکانات مورد نیاز را دارا می باشند، با رعایت موارد زیر اجرا شود:

1-دانش آموزان گروه های آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده جسمی – حرکتی، دارای هوش مرزی( دیرآموز)، دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری، مشکلات رفتاری- هیجانی (خفیف تا متوسط) که توسط پایگاه سنجش سازمان آموزش و پرورش استثنایی شناسایی می شوند، تحت پوشش این روش قرار می گیرند.

2-وزارت آموزش و پروش موظف است:

2-1- ضمن پیش بینی اعتبار خاص برای اجرای مطلوب آیین نامه ی مذکور، نسبت به آموزش نیروی انسانی( معلمان) مورد نیاز اقدام و از به کار گیری نیروی انسانی فاقد صلاحیت های لازم خود داری نماید.

2-2- متناسب با شرایط و اقتضائات دانش آموزان با نیاز های ویژه، انعطاف لازم را در برنامه های درسی و تربیتی آنان اعمال نماید.

2-3- استاندارد ها و شاخص های نیروی انسانی ، فضا و تجهیزات مدارس مجری طرح را تهیه و ابلاغ نماید.

2-4- با توجه به نتایج حاصل از ارزشیابی مرحله اول نسبت به ارزشیابی تکوینی اقدام نماید و نتایج را به صورت مرحله ای جهت اصلاح روند ها و فرآیند ها در اختیار حوزه های ذی ربط قرار دهد و گزارش دوسالانه ی آن را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه دهد.

موضوع: اجرای قطعی آیین نامه ی آموزش و پرورش تلفیقی-فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در هشتصدو پنجاه و چهارمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 27 /10 / 90 13 به تصویب رسید.1- آموزش تلفیقی- فراگیر روشی است که در آن برخی از دانش آموزان با نیازهای ویژه در کلاس های آموزش و پرورش عادی در کنار سایر دانش آموزان با استفاده از خدمات معلمان مرجع( رابط) به عنوان تسهیل گر مشغول به تحصیل می شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها