ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/ 11/ 1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,11,09

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب – دستگاههای اجرایی: د‏ستگاههای موضوع ماده ‏(222‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

‏ماده 2 – دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر ‏را برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند:
‏الف – اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز
ب – بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی
‏ج – بهینه سازی مصرف آب
‏د – کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات
هـ – مصرف بهینه مواد ‏اولیه، مواد ‏مصرفی و تجهیزات
‏و – کاهش تولید پسماند از طریق بهره ‏گیری از فناوری های مناسب و افزایش بهره ‏وری
‏ز – بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
ح – بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخانی آب با سیستم های مناسب
ط – استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست
‏ی – کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست
‏ک – مدیریت پسماندهای جامد با تأکید بر تفکیک از مبداء

‏ماده 3 – سازمان موظف است به منظور انتقال سریع تجربه های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روش ها و فناوری های مناسب، ابلاغ دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی مرتبط با مدیریت سبز، نسبت به بهنگام سازی مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نماید.

‏ماده 4 – سازمان موظف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص های مدیریت ‏سبز را تدوین و ابلاغ نماید.

‏ماده 5 – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است شاخص های ‏مدیریت سبز دستگاههای اجرایی را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای یاد شده (موضوع مواد (81‏) و (82‏) قانون مدیریت خدمات کشوری) لحاظ نماید. دستگاههای اجرایی موظفند شاخص های اعلام شده را محاسبه و در چارچوپ شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای متبوع خود لحاظ نمایند.

‏ماده 6 – دستگاههای اجرایی موظفند گزارش سالانه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص های مرتبط را به سازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمع بندی، گزارش مربوط به هیئت وزیران ارایه شود.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها