پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 /10 /1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (4‏) ماده (18‏) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب 1389 ‏- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مصوب 1390,10,14

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – مخاطب: فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری.

ب – بخش کشاورزی و منابع طبیعی: حوزه های مختلف مرتبط با امور آب و خاک، جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، زراعت، باغبانی، امور دام، دامپزشکی، حفظ نباتات، گیاه پزشکی، شیلات، عشایر، تعاون روستایی و صنایع بخش کشاورزی، ترویج، آموزش و تحقیقات بخش کشاورزی و منابع طبیعی و سایر حوزه های مرتبط.

ج – برنامه : برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با این آیین نامه.

د – وزارت: وزارت جهاد کشاورزی .

هـ – سازمان: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

و – گروه: گروه دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

ز – کارگروه : کارگروه سیاستگذاری و تعیین محتوا به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان و عضویت معاونین سیاسی و امور استانهای سازمان و سه نفر از معاونین وزارت به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، معاون ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور به منظور سیاستگذاری و تعیین اولویتها و ارزیابی فعالیتهای انجام شده و نظارت کلان بر حسن اجرای امور.

ماده 2 – سازمان علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد با تشکیل گروه نسبت به طراحی، برنامه ریزی، تولید و پخش برنامه های متناسب با مأموریتهای هر شبکه اقدام نماید به نحوی که هر ‏یک از شبکه های ملی و استانی رادیو و تلویزیون، حداقل (4‏) روز در هفته و حداقل (60) دقیقه در هر شبانه روز، با ویژگیهای زیر تولید و پخش نمایند:

الف – متناسب با ویژگیهای هر شبکه رادیویی و تلویزیونی، موضوعات و مخاطبین مورد نظر، تقویم زراعی و فعالیتهای جاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ساختارهای مختلف از قبیل نمایشی، مستند، گزارش، مسابقه، ترکیبی و خبر تولید و در زمان مناسب از نظر بر مخاطب بودن همان شبکه پخش گردد.

ب – با نظر کارگروه در قالب اخبار، مباحث آموزشی – ترویجی، ارایه روشهای علمی در راستای افزایش بهره وری تولید، انتقال یافته های تحقیقاتی، معرفی الگوهای موفق، تببین قوانین و مقررات بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری، ارتقای پنداره شغلی و اجتماعی کشاورزان، دامداران، مرتعداران، جنگل نشینان، عشایر و خانواده های روستایی، رفع موانع تولید و کسب و کار به منظور ارتقای منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و همچنین تقویت انگیزه تعاونیهای تولید، توزیع و حذف واسطه ها و تحول در زیر ساختها و بسترهای فعالیت در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

تبصره – در مواقع اضطراری و وقوع بحران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیاز به اطلاع رسانی سریع بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور حداقل بیست درصد از حجم برنامه های مقرر در توافق نامه فی ما بین وزارت و سازمان، به برنامه های ویژه بحران اختصاص می یابد تا متناسب با گستردگی بحران در سطوح ملی و استانی برنامه سازی و اطلاع رسانی شود.

ماده 3 – اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه از محل منابع پیش بینی شده در تبصره (3‏) ماده (18‏) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بر مبنای موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأمین می شود.

ماده 4 – ‏گزارش ارزیابی عملکرد اجرای این آیین نامه هر سال به صورت مشترک توسط وزارت و سازمان به هیئت وزیران ارایه می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها