پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 123 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,11,09

ماده ۱– عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.

ماده ۲– به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته)
ب- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)
ج- مدیرکل امور مالیاتی استان
د- فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی

تبصره – فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستانهای متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود.

ماده ۳– سهم هر یک از شهرستان های متاثر به صورت زیر محاسبه می شود:
ضریب توزیع عوارض شهرستان = سهم شهرستان
مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر

الف – ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود:
(شاخص جمعیت شهرستان) × ۳ / ۰ + (شاخص شدت آلودگی شهرستان) × ۷ / ۰ = ضریب توزیع عوارض شهرستان

ب – شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است.

ج – شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (۵۰) هزار نفر عدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (۵۰) هزار نفر تا (۵۰۰) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (۵۰۰) هزار نفر، عدد (سه) است.

تبصره ۱– سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (۱) این آیین نامه تعیین می شود.

تبصره ۲– کمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.

ماده ۴– چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (۵۰ نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متاثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته)
ب- سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)
ج- اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده
د- معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تاثیر

تبصره ۱– فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان های متاثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود.

تبصره ۲– سهم هر یک از شهرستان های متأثر براساس ماده (۳) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (۱) این آیین نامه محاسبه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها