ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 2 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 2 ) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
مصوب 1390,12,07

وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 7/12/1390 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4‏) ماده (2‏) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383 ‏ – و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 20/10/1389 ‏تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (2‏) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 14277/31960هـ مورخ 9/3/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:

– ماده (2‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده2 ‏ – شهرداری های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند.

– ‏در بند “ب” ماده (4‏) پس از عبارت “علایم راهنمایی” عبارت “و هشدار دهنده” اضافه می شود.

– متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (4‏) اضافه و عنوان تبصره ماده یاد شده به تبصره (2) اصلاح می شود:
‏تبصره 1 – مصادیق علایم هشدار دهنده توسط ستاد موضوع ماده(8‏) تعیین می شود. برای یکسان سازی نظارت بر شاخصها و استاندارد های مندرج در قانون و آیین نامه های اجرایی ضروری است تا در برنامه نرم افزاری صدور پروانه، چک لیست (سیاهه مقابله) ضوابط معلولین لحاظ گردد. چک لیست (سیاهه مقابله) مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت کشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ می شود.

– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می شود:
‏تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به ستاد ارایه نماید.

– ‏ماده (8‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده 8 – به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگیهای لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی که در این آیین نامه به اختصار “ستاد” نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
‏1 – وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رییس)
2 – ‏رییس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)
3 – ‏معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4 – معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی
5 ‏- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
6 – معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7 – معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
8 – معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -9
9 – ‏معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
10 – معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
‏11 – نماینده تشکلهای غیر دولتی ایثارگران
12 ‏- نماینده شورای هماهنگی تشکلهای غیردولتی معلولان
13 – رییس شورای عالی استانها
14 – رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
‏تبصره1 ‏ – در مراکز استانها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده تشکیل خواهد شد.
‏تبصره 2 – دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات ستاد (کشوری و استانی) در اولین جلسه ستاد تصویب خواهد شد.
‏تبصره 3 – ستاد می تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.

– متن زیر به عنوان ماده (9‏) اضافه و عنوان ماده (9) قبلی به ماده (9) اصلاح می شود:
‏ماده 9 – وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی موضوع مصوبه شماره 3200/310 ‏مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی اماکن عمومی نظارت می کند و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثار گران و سازمان بهزیستی کشور موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موظف دسترسی معلولان فراهم نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 1/3/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها