پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح آئین نامه شماره 68 درخصوص بیمه های زندگی و مستمری ( آئین نامه شماره 68/1 )

شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 26 /11/ 1390 مکمل آیین‌نامه بیمه های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود:

اصلاح آئین نامه شماره 68 درخصوص بیمه های زندگی و مستمری ( آئین نامه شماره 68/1 )
مصوب 1390,11,26

الف – متن زیر جایگزین متن ذیل بند ب ماده 3 می شود:
« نرخ سود فنی علی الحساب:
حداکثر نرخ سود فنی در بیمه نامه های با مدت حداکثر پنج سال هجده در صد ، در بیمه نامه های با مدت حداکثر تا ده سال ، هجده در صد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه نامه های با مدت بیش از ده سال ، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده در صد برای پنج سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال . بیمه مرکزی موظف است ، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را به .شورای عالی بیمه ارائه کند.»
بدیهی است سود فوق اذکر علی الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایه شرکت (سود دوران مشارکت) نیز به آن افزوده می شود.

ب – متن «1- کارمزد پرداختی» به ابتدای بند (ب) ماده (12) آیین‌نامه اضافه و شماره بندهای بعدی اصلاح می‌شود.

ج – تاریخ مندرج در ماده 36 مبنی بر زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه، از 1/ 11 /1390 به 1 /2/ 1391 تغییر می‌یابد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها