ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده ( 9 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1390 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (9‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده ( 9 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,12,10

ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
‏الف – مراکز: ساختمان ها و فضاهای نیمه تمام فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی غیردولتی و مورد استفاده عموم نظیر کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مساجد، مجتمع های فرهنگی و هنری، سالن های سینما و پردیس های سینمایی، تالارهای نمایش، نگارخانه ها، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، کانونهای قرآنی و فرهنگسراها که دارای حداقل پنجاه درصد (50 %) پیشرفت فیزیکی باشند.
‏ب – اماکن: ساختمان ها و فضاهای ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون های فرهنگی و ورزشی جوانان بسیج که مورد استفاده عموم قرار می گیرند.
‏ج – کمک: کمک بلاعوض دولت به مراکز تا سقف حداکثر پنجاه درصد (50 %) هزینه تکمیل آنها و احداث اماکن .

‏ماده2 ‏– اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت کمک موظفند تقاضای خود را همراه با گزارش وضعیت پروژه، شامل پیشرفت فیزیکی، هزینه انجام شده، کمک مورد نیاز برای بهره برداری و موضوع فعالیت، حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برای بررسی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها تسلیم نمایند.

ماده 3 – در هر استان کارگروهی با ترکیب زیر برای تصمیم گیری در خصوص تقاضاهای موضوع ماده (2‏) این آیین نامه تنثکیل می شود:
‏الف – استاندار (رییس کارگروه)
‏ب – رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر کارگروه)
ج – معاون برنامه ریزی استاندار
‏د – رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان
هـ – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی
و – رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان

‏ماده 4 – میزان کمک براساس نیاز استان و اولویت های زیر تعیین می شود:
الف – اماکن و مراکز نیمه تمام در مناطق محروم، روستایی و مناطق مرزی.
ب – اماکن و مراکزی که بیش از هفتاد درصد (70 %) پیشرفت فیزیکی دارند.
ج – مراکز متعلق به ایثارگران.

‏ماده 5 – کمک های موضوع این آیین نامه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و منوط به رعایت استانداردهای فضای مرتبط بر اساس ضوابط دستگاه های مربوط پرداخت می شود.

‏ماده 6 – ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها موظفند با همکاری واحدهای استانی وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان (حسب مورد) بر هزینه کرد کمک ها تا مرحله بهره برداری، نظارت نموده و گزارش آن را به کارگروه استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه نمایند.

‏ماده 7 ‏– اماکن و مراکزی که از کمک های موضوع این آیین نامه استفاده می کنند، حق تغییر کاربری و تغییر استفاده از عمومی به خصوصی را ندارند.

‏ماده 8 – در صورت اعمال هرگونه تغییر کاربری، معادل ارزش کمک های اعطایی به قیمت روز از دریافت کنندگان باز پس گرفته خواهد شد.

‏تبصره – چنانچه مراکز و اماکن حداکثر تا شش ماه پس از تکمیل، به تشخیص ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، مورد استفاده عمومی قرار نگیرند دریافت کنندگان موظفند ظرف سه ماه کمک های دریافتی را عیناً مسترد نمایند.

ماده 9 – اعطای کمک های موضوع این آیین نامه در قالب قراردادی است که امکان اجرای تعهدات دریافت کننده کمک، از نظر تکمیل، بهره برداری و عدم تغییر کاربری پروژه در آن قید شده باشد.

‏ماده 10 – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اعتبار مورد درخواست کارگروه های استانی برای اعطای کمک به مراکز و اماکن را در طول سالهای اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه در ردیف خاصی پیش بینی کنند.

ماده 11 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها