ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 185 ) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 2/ 1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ( 185 ) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,02,10

‏ماده 1 ‏– اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
‏1 – پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصتهای تولید برای نسلهای آینده به صورت مستمر باقی بماند.
2 – ‏شاخصهای پایداری: مجموعه ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می گیرند.
3 – ‏مدل ملی شاخصهای پایداری: مدلی که براساس ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی ‏کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.
4 – ‏سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
5 ‏- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست
6 – ‏دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده (222‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

‏ماده 2 ‏– سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخصهای پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ‏ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند.

‏تبصره – مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

‏ماده 3 ‏– دستگاههای اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیاوهای پایداری مصوب شورا و ارایه گزارش سالانه به سازمان می باشند.

‏ماده 4 – مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخصهای پایداری و ایجاد بانک داده های شاخصهای پایداری برای کلیه سالهای برنامه اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند.

‏ماده 5 ‏– سازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهای پایداری را ضمن مقایسه با شاخصهای بین المللی و منطقه ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیئت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها