ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح آئین نامه شماره 66 درخصوص نظامنامه شورای عالی بیمه ( آئین نامه شماره 66/2 )

اصلاح آئین نامه شماره 66 درخصوص نظامنامه شورای عالی بیمه ( آئین نامه شماره 66/2 )
مصوب 1391,02,26

شورای عالی بیمه به استناد بند یک ماده (5) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ 30 /8/ 1390 اصلاح “نظامنامه شورای عالی بیمه” را به شرح زیر تصویب نمود:

1– عبارت ” قوانین و مقررات جاری ” جایگزین عبارت ” مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی ” در جزء 9 ذیل بند 1-3 و عبارت ” تعاون ، کار و رفاه اجتماعی” جایگزین عبارت ” کار و امور اجتماعی ” کار و امور اجتماعی ” در جزء ذیل بند 2-1 شود.

2– مشابه سایر اعضای شورای عالی بیمه ، عضو بیمه ای و عضو حقوقی منتخب مجمع عمومی شورا امکان معرفی ” نماینده رسمی و ثابت ” را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه داشته باشند.

3– مدیر عامل بیمه ایران و عضو منتخب سندیکای بیمه گران ایران نیز امکان معرفی ” نماینده حسب موضوع ” را داشته باشد.

4– دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران نیز بتواند بجای خود نماینده ذیربط و مطلع سندیکا را معرفی نماید.

5– تبصره ذیل جزء 1 بند 2-2 به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره – بند فوق اختیارات رییس شورای عالی بیمه برای طرح مستقیم موارد و موضوعات در شورای عالی بیمه نخواهد بود.

۶ – تبصره ای به شرح زیر، ذیل جزء ۳ بند ۲ – ۲ اضافه شود:
تبصره – کمیسیون تخصصی می تواند بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون بررسی برخی از دستور جلسات خود را به کمیته ای متشکل از حداکثر پنج نفر از اعضای کمیسیون واگذار نماید. تصمیمات این کمیته در حکم تصمیمات کمیسیون محسوب می شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها