ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح ماده ( 9 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح ماده ( 9 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1391,04,07

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 /4 /1391 ‏بنا به پیشنهاد شماره ‏3180/ 91/ 200 مورخ 10 /2 /1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (22‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 ‏- تصویب نمود:

– ‏ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22‏) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 163464/ت45020هـ مورخ 22 /7 /1389 ‏به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده 9 ‏- دستگاههای اجرایی می توانند برای انتخاب موسسه مجری، از ظرفیت شرکتهای تعاونی کارکنان خارج شده از دولت به روش ترک مناقصه، با رعایت ماده (17‏) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (27‏) و (28‏) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 ‏- استفاده نمایند.

– ‏تصویب نامه شماره 192642/ت45020هـ مورخ 30 /9 /1390 ‏لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها