ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح بند (1) تصویبنامه‏ شماره 27316 /ت28213هـ مورخ 5 /5/ 1384 [اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری]

اصلاح بند (1) تصویبنامه‏ شماره 27316 /ت28213هـ مورخ 5 /5/ 1384 [اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری]
مصوب 1391,03,21

هیئت وزیران درجلسه مورخ 21 /3 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 48279 /01 /90 ‏مورخ 27 / 12/ 1390 ‏وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8‏) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری- مصوب 1375 ‏- تصویب نمود:
‏در بند (1‏) تصویب نامه شماره 27316 /ت28213هـ مورخ 5 /5/ 1384، موضوع ماده (21‏) تصویب نامه شماره 81817 /ت17985هـ مورخ 26 /12 /1377 ‏عبارت “به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تأیید وزیر دادگستری” جایگزین عبارت “براساس پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران” می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها