ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
مصوب 1391,03,07

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/ ۳/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/ ۹۰ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ تصویب نمود:

آیین‌ نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویـب‌ نامه شماره 95270 مورخ 22/ 2/ 1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

1ـ متن زیر جایگزین ماده (12) می‌شود:
«ماده 12 – در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممـنوع می‌ باشد. در موارد استـثنایی، تملک اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»

2ـ متن زیر جایگزین ماده (32) می‌شود:
«ماده 32 – ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:
1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.
2ـ اجاره بیش از ده سال
3ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده
4ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه
5 ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران
6 ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه
تبصره ـ سرپرست سازمان می‌ تواند جهت بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب از افراد صاحب‌ نظر را انتخاب و تعیین نماید.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها