ی. فروردین 6ام, 1402

الحاق متنی به عنوان تبصره (3) به ماده (18) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی

الحاق متنی به عنوان تبصره (3) به ماده (18) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
مصوب 1391,04,25

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /4 /1391 بنا به پیشنهاد شماره 10386 مورخ 10 /4 /1391 ‏معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره (3‏) به ماده (18‏) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی موضوع تصویب نامه شماره 12613 /ت 91هـ مورخ 9 /3 /1371 ‏و اصلاحات بعدی آن، الحاق می گردد:
تبصره 3- دستگاه دولتی ذی ربط متون پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) را برای بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نماید. شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط، معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد. در مواردی که پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) در جلسات کمیسیون های مشترک مورد مذاکره قرار می گیرد، مسئولیت دعوت بر عهده وزارتخانه مسئول کمیسیون مشترک و در سایر موارد بر عهده دستگاه دولتی مربوط است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها