ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 8 ) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ( 8 ) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوب 1391,07,23

هیئت وزیران در مجلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ ‏بنابه پیشنهاد شماره ۱۷۸۷/۱۰۰ ‏مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۸‏) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- مصوب ۱۳۶۴ ‏- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۸‏) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۱ ‏مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۵ ‏و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ – ‏ماده (۱‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده ۱ ‏- اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده (۲۰‏) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴ ‏- و اصلاحات بعدی برسد، داده می شود و به مؤسس یا مؤسسان اینگونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.
‏تبصره- در موارد ضروری، صدور مجوز بیش از یک مرکز یا مؤسسه برای اشخاص یادشده، با رعایت این ماده و قوانین مربوط منوط به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی است.

۲ – تبصره (۱‏) ماده (۷‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏تبصره ۱ ‏- مسئولیت امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده (۲) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴ ‏- و اصلاحات بعدی به عهده مسئول فنی خواهد بود و مسئولیت اداره آنها می تواند به عهده مسئول فنی و یا فرد واجد شرایط قانونی دیگری گذاشته شود. مسئول اداره و مسئول فنی نمی توانند در بیش از یک مؤسسه یا مرکز هر گونه اشتغال یا فعالیتی داشته باشند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها