چ. بهمن 12ام, 1401

خروج شرکت های فرهنگی- ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

خروج شرکت های فرهنگی- ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 1394,05,18

هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۹۶۹۴ /۶۱ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- تصویب کرد:

شرکت های فرهنگی – ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰ /ت۴۳۱۵۱ک مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۸ و اصلاحی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۳۳ /ت۴۷۳۵۴هـ مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۹۰ خارج می شوند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها