چ. بهمن 12ام, 1401

اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی

اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی  
مصوب 1394,06,26

در اجرای تبصره ماده 11 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و سوم مورخ 26 /6 /1394 شورای عالی فضای مجازی به شرح ذیل برای درج در روزنامه رسمی ارسال می شود.

– اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی
افزوده شدن تبصره 3 به شرح زیر ذیل مفاد ماده 2:
تبصره 3 – پس از انتخاب دبیر در صورتی که دوره زمانی محدودی برای مسئولیت دبیر مشخص شده باشد، در پایان زمان مزبور موضوع انتخاب دبیر جدید، یا ابقای دبیر قبلی مطرح و رأی گیری به عمل خواهد آمد. در صورتی که در انتخاب دبیر دوره زمانی مسئولیت تعیین نشده باشد، با آغاز دوره جدید شورا دوره مسئولیت دبیر نیز پایان می پذیرد و طبعاً انتخاب دبیر در جلسه شورای عالی مطرح و مطابق آیین نامه اقدام خواهد شد.

– انتخاب جناب آقای دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به اتفاق آرای اعضاء حاضر شورای عالی.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا – مسعود همدانلو

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها