چ. بهمن 12ام, 1401

اصلاح آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

اصلاح آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
مصوب 1394,06,04با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت‌ وزیران در جلسه 4 /6 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به ‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب ‌نامه شماره ۲۳۶۱۰ /ت ۵۱۸۸۸هـ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌ شود:
«ب ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه‌ های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد.»

۲ـ در ماده (۵) عبارت «منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» به عبارت «متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور» اصلاح و متـن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می‌شود:
«-تبصره۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور انجام امور دبیرخانه‌ای، نسبت به ایجاد دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب اقدام نماید.»

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
«-تبصره ـ چنانچه دستگاه واگذارنده اعتبار، شرکت دولتی باشد، مشمول ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین ‌نامه اجرایی آن نبوده و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.»

4(اصلاحی 03/08/1394)ـ تبصره ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«-تبصره ـ چنانچه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی باشد، باقیمانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این تصویبنامه در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این تصویب نامه، مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.»

ب ـ آیین ‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۹۲۴۴۶ /ت۵۰۳۵۲هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ب ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از آنها با عقد قرارداد، اعتبارات لازم را در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد.»

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
«-تبصره ـ چنانچه دستگاه واگذارنده اعتبار، شرکت دولتی باشد، مشمول ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین ‌نامه اجرایی آن نبوده و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.»

3(اصلاحی 03/08/1394)ـ تبصره ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«-تبصره ـ چنانچه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی باشد،باقیمانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این تصویب ‌نامه در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این تصویب ‌نامه، مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.»

معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها