چ. بهمن 12ام, 1401

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی


هیئت وزیران در جلسه 18 /5 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و به استناد ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
مصوب 1394,05,18

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389-
ب- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ت- شرکت: شرکت ‌های ذی صلاح خدمات انرژی موضوع بند (س) ماده (2) قانون
ث- کارفرما: مصرف کننده انرژی متقاضی استفاده از خدمات شرکت
ج- قرارداد خدمات انرژی: قراردادی که بین کارفرما و شرکت منعقد می‌ شود و براساس آن، شرکت انجام صرفه‌ جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش بهره‌ مندی قبلی را در قبال کارفرما به عهده می گیرد.
چ- شرکت مشاور بهینه ‌سازی انرژی: شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان که در چارچوب قراردادهای منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد خدمات انرژی، ارزیابی و اظهارنظر درخصوص میزان صرفه‌ جویی انرژی را بر عهده دارد.
ح- سامانه اصلاح الگوی مصرف حامل‌ های انرژی: مجموعه ‌ای از سخت‌ افزارها و نرم ‌افزارها (شامل راهکارهای مدیریتی) منتج از ممیزی انرژی که با اجرای آنها می‌ توان به اهداف اصلاح الگوی مصرف مدنظر شرکت رسید.
خ- سامانه مصرف کننده انرژی: سامانه موضوع بند (ر) ماده (2) قانون.
د- صرفه جویی هدف: حداقل میزان صرفه جویی انرژی مورد نظر کارفرما که توسط مشاور بهینه سازی تعیین و در اسناد مناقصه اعلام می شود.
ذ- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (7) این آیین نامه.

ماده 2– مسئولیت کل فرآیند صرفه‌ جویی از جمله انجام مطالعات امکان سنجی، ممیزی انرژی، طراحی، اجرا، تأمین مالی، نصب، بهره‌ برداری، نگهداری، اندازه ‌گیری و گزارش میزان صرفه ‌جویی براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پایان مدت قرارداد به عهده شرکت می ‌باشد.

ماده 3– وزارتخانه ‌های نفت و نیرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصی مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژی مورد تأیید وزرای نفت و نیرو را با رویکرد توسعه حداکثری فعالیت های شرکت ها و اخذ حداقل وثایق و ضمانت های لازم تهیه و به دستگاه‌ های اجرایی ابلاغ نمایند.

ماده 4– در قراردادهای خدمات انرژی، شرکت موظف به تأمین بیمه مسئولیت حرفه ای مناسب برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد می ‌باشد.

تبصره – وزارتخانه ‌های نفت و نیرو می ‌توانند تا پنجاه درصد (50%) از هزینه بیمه قراردادهای خدمات انرژی شرکت ‌ها، موضوع این ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأیید و تعیین درصد و مدت زمان حمایت بیمه‌ ای توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

ماده 5– وزارتخانه ‌های نفت و نیرو می ‌توانند تمام یا قسمتی از هزینه ‌های تسهیلات بانکی سرمایه ‌گذاری طرح‌ های موضوع قرارداد خدمات انرژی را پس از تأیید کارگروه به صورت یارانه سود تسهیلات از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

تبصره 1– میزان و چگونگی اعطای یارانه سود تسهیلات در هر پروژه توسط کارگروه تعیین می‌ شود.

تبصره 2– اعطای یارانه سود تسهیلات یادشده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به میزان کمک مزبور و همچنین به شرط عدم استفاده از سایر مشوق‌ های مالی خواهد بود.

ماده 6– در جهت توجیه اقتصادی قراردادهای خدمات انرژی مصرف کننده هایی که از تعرفه‌ های مخفف برخوردارند، مبنای محاسبات توجیهی، میانگین تعرفه برق و گاز بخش عمومی خواهد بود. شرکت های تابعه وزارتخانه‌ های نفت و نیرو در مورد پروژه‌ هایی که به تصویب رسانده ‌اند مکلفند پس از تأیید کارگروه، مابه ‌التفاوت تعرفه‌ های مذکور را به عنوان کمک بلاعوض از محل اعتبارات ماده (73) قانون، تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 7– جهت بررسی و تأیید کمک های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات قراردادهای خدمات انرژی موضوع این آیین‌ نامه، کارگروهی متشکل از معاونین وزارتخانه‌ های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاه‌ های اجرایی مرتبط (حسب موضوع) تشکیل و نسبت به آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم می ‌نماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت یا نیرو می ‌باشد.

ماده 8– به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیلات این آیین ‌نامه، وزارتخانه ‌های نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینه‌ سازی انرژی از محل اعتبارات ماده (73) قانون استفاده نمایند.

تبصره – شرکت مشاور بهینه ‌سازی انرژی، در پروژه‌ ای که نظارت آن را بر عهده دارد اجازه فعالیت به عنوان شرکت خدمات انرژی را نخواهد داشت.

ماده 9– دستگاه‌ های اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه ‌جویی انرژی تأیید شده توسط شرکت مشاور بهینه‌ سازی انرژی، در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاه‌ های اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تأمین می ‌نمایند، تأیید قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می ‌شود.

ماده 10– وزارت امورخارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط درچارچوب وظایف محوله اداری خود موظفند به منظور اجرای قانون و این آیین نامه، اقدامات لازم برای جذب هرچه بیشتر کمک های خارجی را به عمل آورند.

ماده 11– وزارتخانه‌ های نفت و نیرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع این تصویب نامه را جهت طرح در هیئت وزیران به دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. سازمان ضمن نظارت و ارزشیابی اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هیئت وزیران ارایه می کند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها