چ. بهمن 12ام, 1401

اصلاح ماده (65) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

اصلاح ماده (65) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب 1394,11,25

هیأت وزیران در جلسه 25 /11 /1394 به پیشنهاد شماره 154261 مورخ 18 /11 /1394 وزارت کشور و به استناد ماده (93) قانون انتخابات مجلس اساسی جمهوری اسلامی – مصوب 1378 – با اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

ماده (65) آیین نامه اجرایی قانون انتخاب مجلس شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 51143 /ت 22220 هـ مورخ 23 /9 /1378 با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

– در جزء (2) بند اول (مرحله مراجعه رأی دهندگان) و جزء (الف) بند دوم (مرحله کنترل)، به ترتیب عبارت های ” و ارایه شماره ملی ” و شماره ملی ارایه شده” بعد از واژه ” شناسنامه” و عبارت “رأی دهنده” اضافه می شود.

– قسمت (2) جزء (الف) بند (مرحله کنترل) به شرح زیر اصلاح می شود:
” 2 – احراز هویت به نحوی که شناسنامه و شماره ملی ارایه شده متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی هجده سال تمام داشته باشد.”

– متن زیر به عنوان قسمت (3) به جزء (الف) بند دوم (مرحله کنترل) الحاق می شود:
” 3 – با شماره ملی ارائه شده قبلاً در همان انتخابات اخذ رأی به عمل نیامده باشد.”

– جزء (ب) بند دوم (مرحله کنترل) به شرح زیر اصلاح می شود:
” ب – نماینده فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه و یا هر یک از منشی ها انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را مشاهده می نماید تا اثری از رنگ جوهر استامپ که نشانه دادن رأی در شعبات اخذ رأی است، نباشد. چنانچه با شماره ملی ارائه شده قبلاً در همان انتخابات رأی گیری به عمل آمده باشد یا مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی در روز اخذ رأی بوده و دلالت بر دادن رأی در شعبه اخذ رأی نماید یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی مشاهده شود، نماینده فرماندار یا بخشدار مکلف است از رأی دادن وی جلوگیری به عمل آورده و در اجرای بند (6) ماده (66) و ماده (75) قانون مراتب را به مراجع قضایی اعلام نماید.”

– در قسمت (1) بند سوم (مرحله ثبت نام)، عبارت “و شماره ملی ارایه شده” بعد از واژه های “شناسنامه” اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها