چ. بهمن 12ام, 1401

[نامه اصلاحی] اصلاح تصویب نامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 1395/2/12 در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به [الحاق برخی مواد به] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

[نامه اصلاحی] اصلاح تصویب نامه شماره 15199 /ت52534هـ مورخ 12 /2 /1395 در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
مصوب 1395,02,08

نظر به اینکه در صدر و عنوان تصویب‌ نامه شماره 15199 /ت52534هـ مورخ 12 /2 /1395 عبارت‌ های «قانون الحاق برخی مواد به» به صورت عبارت‌ های «قانون الحاق موادی به» و در ماده (2) تصویب ‌نامه مذکور عبارت «بند (ز) ماده (7) اساسنامه» به صورت عبارت «بند (ی) ماده (7) اساسنامه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌ شود.

دبیر هیأت دولت – محسن حاجی میرزایی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها