چ. بهمن 12ام, 1401

[نامه اصلاحی] اصلاح تبصره (1) ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[نامه اصلاحی] اصلاح تبصره (1) ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395,03,26

نظر به اینکه در تبصره (1) ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 38463 /ت53203هـ مورخ 2 /4 /1395 عبارت «یا سامانه های مجاز» به صورت عبارت «سامانه های مجاز» و در ماده (8) تصویب نامه یاد شده عبارت های «بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه» به صورت عبارت های «بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه» و «بانک عامل» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می گردد.

دبیر هیأت دولت – محسن حاجی میرزایی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها